Checklist Wet natuurbescherming voor gemeenten en omgevingsdiensten

Kaales Natuur & Ondernemen - bel met de Natuurtelefoon: 085-0654182Je bent vergunningverlener, maar je hebt geen idee wat je met die Wet natuurberscherming aan moet...

De telefoon gaat, het blijkt de persvoorlichter te zijn van de 'groene wethouder'. Er zijn namelijk vragen gesteld over een project waar de gemeente een omgevingsvergunning voor heeft afgegeven. Probleem is dat de uitvoering midden in het broedseizoen plaatsvindt en er geen natuurtoets is uitgevoerd door een inhoudelijk deskundige. De lokale Vogelwerkgroep beweert dat er beschermde gierzwaluwen op de projectlocatie broeden. De persvoorlichter klinkt lichtelijk in paniek, want er zijn ook signalen dat de Raad hier vragen over gaat stellen wanneer dit in de krant verschijnt.

Een zomerrel ligt op de loer en is de nachtmerrie van iedere wethouder. Om maar te zwijgen van de nesten die verstoord worden. Gierzwaluwen zijn eigenlijk Afrikaanse vogels; ze arriveren rond 30 april en vertrekken weer rond 1 augustus. Ze broeden hier, maar het grootste deel van het jaren vliegen ze boven Centraal Afrika. Een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze soort om te gaan.


,,Dit had voorkomen kunnen worden met de juist handreiking".


Met de Checklist weet je voortaan wat je moet doen...

Deze handreiking (checklist) helpt gemeenten en omgevingsdiensten bij het implementeren van natuurregelgeving in de organisatie. Onder begeleiding van de Werkgroep Implemententatie Wet Natuurbescherming heeft Kaales Natuur & Onderdenemen voor de Provincie Gelderland de Checklist en een Toelichtingsdocument gemaakt.


Checklist voor iedere Provincie, Gemeente en Omgevingsdienst
Handreiking Natuur

Gratis download!

De handreiking neemt je stap voor stap mee in het proces van vergunningverlening. Door de handreiking te gebruiken worden alle momenten waarbij natuur van toepassing kan zijn gecheckt. 

Toelichtingsdocument

Gratis download!

Het Toelichtingsdocument  geeft een uitgebreide toelichting op de te nemen stappen. Hierdoor worden de rollen van gemeenten en provincies duidelijk. Ook wordt duidelijk waar welke kennis nodig is. 

Het leefgebied van de Steenuil is zeer lastig te compenseren. Zorgvuldig handelen is cruciaal.