Checklist Natuur

Voor gemeenten en omgevingsdiensten | checklist natuur.nl

Handreiking

Gratis download!

De handreiking neemt je stap voor stap mee in het proces van vergunningverlening. Door de handreiking te gebruiken worden alle momenten waarbij natuur van toepassing kan zijn gecheckt.


Toelichtingsdocument

Gratis download!

Het Toelichtingsdocument geeft een uitgebreide toelichting op de te nemen stappen. Hierdoor worden de rollen van gemeenten en provincies duidelijk. Het wordt duidelijk welke kennis nodig is.


Brochure

Het Rijk heeft een brochure uitgebracht dat kan helpen bij de bescherming van soorten bij ruimtelijke ingrepen. Stapsgewijs wordt uitgelegd welke eisen de Wet natuurbescherming stelt aan het zorgvuldig werken aan ruimtelijke plannen en uitvoering.


Met de Checklist Natuur krijg je inzicht in het proces, daarnaast zijn er nog andere tools die je kunt gebruiken

  • Voordat je begint is het goed om te weten welke beschermde soorten je wilt gaan onderzoeken. Een overzicht vind je op beschermdesoorten.nl

  • Op de site natuurtoetsen.nl krijg je inzicht wat je van een natuurtoets kunt verwachten en wanneer je er mee in aanraking kunt komen.
  • Werken met de Checklist Natuur helpt je als gemeente of omgevingsdienst om systematisch en procesmatig zo volledig mogelijk natuurtoetsen te kunnen toetsen. Dit is conform de passieve soortenbescherming. Steeds meer gemeenten en provincies gaan werken met de gebiedsgerichte aanpak natuur waar soortenmanagementplannen de kern van vormen. Lees meer op > gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl