Checklist Natuur

Voor gemeenten en omgevingsdiensten | checklist natuur.nl

Overzicht van de beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming (Wnb)

Vanuit welke rol kun je te maken krijgen met een natuurtoets en wat kun je er van verwachten?

Met de GAN en soortenmanagementplannen worden soorten beter beschermd