Ik doe mijn werk met veel passie en plezier!


Waarom ik wil bijdragen aan een effectievere natuurbescherming

Ik geloof in een natuurinclusieve samenleving. In een maatschappij waar Natuur & Ondernemen met elkaar optrekken, elkaar faciliteren en versterken! Mijn missie is een wezenlijke bijdrage te leveren aan het realiseren van een natuurinclusieve samenleving. Ik geloof namelijk dat er zowel kansen zijn voor natuur en biodiversiteit als voor het ondernemen en het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen en benutting.


Hoe natuur en economie samen kunnen optrekken

Een belangrijk principe voor het samen optrekken van natuur en economie is gestoeld op; Natuurbehoud waar nodig en Ruimtelijke Ontwikkeling waar mogelijk. Mijn uitgangspunt bij het toepassen van dit principe is het creëren en benutten van kansen; zowel voor ruimtelijke ontwikkeling als voor natuurwaarden.

Deze kansen worden gecreeerd en benut in de reguliere aanpak en in de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur (waar Kaales Natuur & Ondernemen initiatiefnemer van is). De inzet is om ruimtelijke plannen uitvoerbaar te maken waar mogelijk en natuurwaarden te beschermen.


Wat kan Kaales Natuur & Ondernemen voor jou betekenen?

Als particulier, bedrijf of overheidsinstantie word je ontzorgt; wordt er met je meegedacht om plannen uit te kunnen voeren op basis van het principe Natuurbehoud waar nodig en Ruimtelijke Ontwikkeling waar mogelijk.

Kaales Natuur & Ondernemen kan je helpen met:

  • het uitvoeren van een betrouwbare natuurtoets / ecologisch onderzoek

  • het beoordelen van een natuurtoets

  • het uitvoeren van een second opinion

  • het implementeren van natuurwetgeving in de organisatie

  • het uitwerken en implementeren van de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur

  • Adviseren op het gebied van natuurinclusief bouwen

Lees meer op kaales.nl

Lees op gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl hoe het ook anders kan.